Mapa_satelitarna


MAPA SATELITARNA
Białowieża
Narewka
Kamieniuki
obrazy dużoskalowe
satelitarna (mała)
mapa roślinności

Polskie

Towarzystwo

Ochrony

Pierwotnej

Przyrody

W i t a m y   w programie "Mapa Sateliterna Puszczy Białowieskiej"
Już historyczne zdjęcia satelitarne w postaci map z lat 2004-2006

Każdy z wyżej prezentowanych obrazów to ok. 2% powierzchni jednej z 168 standartowych map satelitarnych.

Prezentowane 168 map satelitarnych obejmują obszar wschodniej części Puszczy Białowieskiej, łącznie z terenami Białorusi.

Pokładem, czyli mapą interaktywną jest wojskowa mapa topograficzna w skali 1:50 000 na której naniesiono 168 kwadratów. Każdy kwadrat przedstawia fragment mapy (zdjęcia lotniczego) o obszarze 1.75 x 1.75 km. Kliknięcie na wybrany kwadrat otwiera mapę w osobnym oknie o rozmiarach 2600x2600 pikseli. Kwadraty koloru czerwonego, to obszar Polski, koloru niebieskiego - obszar Białorusi.

Każde zdjęcie satelitarne składa się z 9 zdigitalizowanych zdjęć satelitarnych które były wykonane w latach 2004-2006 przez satelity ICONOS i QUICBIRD. Rozdzielczość prezentowanych zdjęć nie przekracza 1 m w terenie. Na zdjęciach są widoczne pojedyńcze domy, drzewa i krzewy. Widoczne są nawet pasy na drogach (np. Grodzisko). Swą rozdzielczością przekraczają nawet standartowe zdjęcia lotnicze. Zebrany materiał był też opracowywany w terenie celem ustalenia klucza fotointerpretacyjnego ("legendy") oraz skalowania poszczególnych zdjęć.

Dzisiaj opracowane zdjęcia/mapy, poza walorami edukacyjnymi służą m.in. do monitoringu zmian które zaszły na przestrzeni ostatnich 15 lat. Dla specjalisty jest to cenny materiał porównawczy. Natomiast dla "normalnych" to przykładowo porównanie zabudowy z naszymi mapami np. z geoserwisu, który m.in. dzięki naszym działaniom zamieścił aktualne (2017) zdjęcia lotnicze wschodniej części Puszczy Białowieskiej i miasta Hajnówki. No cóż, lepiej upublicznić materiały lub wysyłać je ciągle dla różnych podmiotów.

Projekt został w części sfinansowany ze środków Powiatowego Starostwa w Hajnówce i będzie rozwijany w ramach statutowej działalności Polskiego Towarzystwa Ochrony Pierwotnej Przyrody oraz funduszy unijnych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Materiał został przekazany przez amerykanską spółkę Digital Globe, która też później przekazała je do map Google. PTOPP do dygitalizacji zdjęć satelitarnych wykorzystało m.in profesjonalny program ER Maper oraz prace terenowe.

Na zdjęcia naniesiono podstawową treść kartograficzną w postaci numeracji oddziałów leśnych, nazwy miejscowości i koloni, nazwy cieków oraz siatkę geograficzną z dokładnością do sekundy, która technicznie może być dalej dzielona. Skalę zdjęć ustalono na 1:3000. Zdjęcia wielkoskalowe o naturalnej wielkości (ok. 1:2000) stanowią niewielki odsetek zamieszczonych 168 zdjęć. W przypadku Białowieży podano nazwy ulic oraz lokalizację niektórych instytucji. Osobnym materiałem jest opracowana w roku 2005 mapa satelitarna oraz mapa roślinności Puszczy Białowieskiej obejmująca obszar całej puszczy. Prezentowane zdjęcia obejmują środkową część Puszczy Białowieskiej, tak polską jak i białoruską. Za zachodnią granicę należy przyjąć Skupowo. Dokładny zasięg poszczególnych zdjęć jest uwidoczniony na zmniejszonym podkładzie mapy topograficznej w skali 1:50 000 topograficznej.

Najnowsze opracowania z Puszczy Białowieskiej znajdziemy na stronie naszego Instytutu Teledetekcji. Są też tam zdjęcia puszcz NE Polski oraz dolin rzek Narwi i Biebrzy opracwane na podstawie czerwcowych zdjęć z tego roku (2020).


Artur Domaszewicz © Polskie Towarzystwo Ochrony Pierwotnej Przyrody *2007-2021