Juszkowy Gród Ciwoniuki Kol. Bachury Leonowicze Stara Łuplanka Nowosady Zaleszany Direczany Odnoga Kuźmy Tanica Górna Kolonia Rudnia Bachury - las Szymki Kol. Cisówka Zaleszany Niezbodiczi Maciejowa Góra Bondary Łuka Budy Cisówka Brzezino Pasieczki oddz. 13 Eliaszuki Nowiny Tarnopol Siemianówka - stacja Sieminówka - północ Siemianówka - zalew oddz. 30 oddz. 3232 Stare Lewkowo Lewkowo Nowe Więcków Osowe Siemianówka - południe Babia Góra oddz. 2 oddz. 66 Ochrymy Planta Kol. Mikłaszewo Leśna oddz. 14 oddz. 16 oddz. 18 Browsk - wieś Bernadzki Most Zabłotczyna Mikłaszewo Olchówka oddz. 49 oddz. 51 oddz. 54 Tichowola Skupowo Świnoroje Janowo Gruszki oddz. 83 Masiewska Polana Masiewo Tuszczenia oddz. 151 oddz. 154 oddz. 156 Kosy Most oddz. 161 oddz. 163 oddz. 136 oddz. 168 oddz. 214 oddz. 217 oddz. 219 oddz. 222 oddz. 224 oddz. 226 oddz. 229 oddz. 231 oddz. 275 oddz. 278 oddz.280 oddz. 283 oddz. 285 oddz. 287 oddz. 290 oddz. 292 oddz. 361 Budy Teremiski Pogorzelce oddz. 370 oddz. 372 oddz. 374 oddz. 377 oddz. 418 Zwierzyniec oddz. 423 Rezerwat Żubrów Białowieża Białowieża - wschód oddz. 421 oddz. 424 oddz. 490 Czerlonka oddz. 496 Gródek Podolany Białowieża Towarowa oddz. 505 oddz. 507112 oddz. 542 oddz. 545 oddz. 547 oddz. 550 Gródki odz. 554 oddz. 557 oddz. 559 oddz. 603 oddz. 606 oddz. 608 oddz. 610 oddz. 613 oddz. 615 oddz. 619 oddz. 620 oddz. 669 oddz. 672 oddz. 705 oddz. 708 odzdz. 710 oddz. 712 oddz. 715 oddz. 717 oddz. 767 oddz. 770 oddz. 772 oddz. 775 oddz. 777 oddz. 779 oddz. 782 oddz. 884 Goroszkowka Biełaja Siedliszcze Kamieniuki oddz. 845 oddz. 847 oddz. 850 oddz. 852 Rozkowka - północ oddz. 950 oddz. 952 Kamieniuki - południe Lawy Gwozd oddz. 883 oddz. 885 Rozkowka Chwojanowka Makowiszcze oddz. 970 Paszuki Ogrodniki oddz. 907 oddz. 909168