163 oddz., Białowieski Park Narodowy oddz. 161 oddz. 166 Masiewska Polana oddz. 226