oddz. 154, N-ctwo Hajnówka, obręb Narewka oddz. 151 oddz. 156 Świnoroje oddz. 217