151 oddz., N-ctwo Hajnówka, obręb Narewka Skupowo oddz. 154 oddz. 214