66 oddz., Białoru¶ oddz. 2 oddz. 32 BY Browsk wie¶