WIĄCKÓW Lewkowo Nowe Kol. Osowe Tarnopol Mikłaszewo Kol.