LEWKOWO NOWE KOL. Stare Lewkowo Wiącków Nowiny Planta