13 oddz., Białoru¶ Pasieczki Niezbodiczi oddz. 32 BY