logo ptopp

Polskie Towarzystwo Ochrony Pierwotnej Przyrody - monitorujemy i chronimy ojczystą przyrodę


17-200 Hajnówka, ul. Białowieska 5A, tel. 516 5656 81 KRS 0000165666 NIP 5432038839 REGON 052209722

Turystyka przyrodnicza jako element edukacji przyrodniczej

zuby w Puszczy Białowieskiej

Białowieska Pracownia Turystyki Przyrodniczej Polskiego Towarzystwa Ochrony Pierwotnej Przyrody (ptopp) powstała w roku 2003 ma na celu promocję Podlasia, edukację ekologiczną, wykorzystanie przyrodniczych, kulturowych i krajoznawczych walorów takich terenów jak: Białowieża (Białowieski Park Narodowy), Puszcza Białowieska, Puszcza Knyszyńska, Puszcza Augustowska, Biebrza (Biebrzański Park Narodowy) i Narew (Narwiański Park Narodowy) dla osób lubiących ciszę i aktywny wypoczynek w dzikich ostojach lasów i bagien.

Nie ukrywamy, że w przeważającej części jest to działalność komercyjna mająca na celu wzmocnić działalność naszego stowarzyszenia (ptopp). Pozyskane w ten sposób środki przeznaczane są w całości na działalność statutową stowarzyszenia (ptopp). Odliczając koszty transportu, noclegów, wyżywienia, przewodników, tłumacza, stowarzyszenie (ptopp), stowarzyszenie ma dochód w wysokości 15-20%. Dochód ten wydatkowany jest na ochronę pierwotnej przyrody w ramach projektów ochrony fauny i flory oraz przywracania stanu pierwotnego zdegradowanym obszarom, zwłaszcza bagien i lasów bagiennych.

Władze stowarzyszenia (ptopp) jak i jego członkowie pracują nieodpłatnie na zasadzie wolontariatu, tym samym jego członkowie nie opłacają składek członkowskich jako jedyne stowarzyszenie w kraju. Towarzystwo (ptopp) nie generuje dochodów. Pozyskane środki z projektów i ekspertyz przyrodniczych w całości wydatkowane są na te działania.

bagna Stowarzyszenie nie prowadzi turystyki ogólnej. Organizacja turystyki dotyczy niewielkich grup miłośników przyrody, filmu i fotografii oraz nauczycieli i studentów. Programy są przygotowywane indywidualne dla każdej grupy i oczywiście dla każdej kieszeni. Możemy nocować w hotelach, latać śmigłowcami (polecamy balony) a możemy nocować w namiotach lub kwaterach agroturystycznych. Zasada jest prosta, zwrot kosztów poniesionych przez stowarzyszenie (noclegi, wyżywienie, przewodnicy, transport) plus dowolna darowizna na rzecz jednego z projektów stowarzyszenia opłacanego z prywatnych funduszy członków stowarzyszenia.
w odróżnieniu od pozostałych podmiotów stowarzyszenie nie zarabia na turystyce.

W celu uzgodnienia terminów, miejsc, finansów należy zgłosić się do biura stowarzyszenia osobiście lub mailowo. W roku 2021 proponujemy dwa rodzaje turystyki:

  • 3-dniowe wycieczki; Białowieża, Biebrza, Narew
  • tygodniowe wyprawy ze spływem; Biebrza - Narew oraz Puszcza Białowieska
  • Stowarzyszenie organizuje też tzw. obozy naukowe dla wyższych szkół preferując szeroki zakres ochrony środowiska oraz teledetekcji. Oczywiście profil i program jest do uzgodnienia. Różne mapy są do pobrania bezpłatnie z naszych stron. Stowarzyszenie jest podmiotem gospodarczym zwolnionym z Vat.


    logo ptopp

    © Prawa niezastrzeżone - cytujcie autorów i naszą stronę www.bialowieza.org
        2003-2021 Polskie Towarzystwo Ochrony Pierwotnej Przyrody -