...

logo ptopp

PTOPP - Polskie Towarzystwo Ochrony Pierwotnej Przyrody                       mail do biura    


17-200 Hajnówka, ul. Białowieska 5A, tel 516 565 681- KRS 0000165666 REGON 052209722 NIP 5432038839 Konto; 12 1090 2590 0000 0001 3268 8894

Spis treści artykułów - linki

Aktualności

  Czy należy rozebrać wieżę widokową na "Górniańskich Łąkach"? - raport ze stanu technicznego

  Prace fotointerpretacyjne na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego i Puszczy Białowieskiej

  Pożar Biebrzy - Biebrzański Park Narodowy na zdjęciach satelitarnych

 Puszcze NE Polski - mapy z czerwca 2020, na podstawie satelity Sential 2

  Raporty oddziaływania na środowisko w obszarach NATURA 2000 - Puszcza Białowieska

  Turystyka przyrodnicza - NE Polska - na każdą kieszeń

Projekty realizowane/zrealizowane

Instytut Teledetekcji

Projekt: Mapa Satelitarna - Puszcza Białowieska

Mapy topograficzne NE Polski

Projekt: Puszcza Białowieska - czynna ochrona ekosystemów bagiennych, lasów i dolin rzecznych

Projekt: Puszcza Białowieska - ochrona ptaków drapieżnych z uwzględnieniem orlika krzykliwego

Projekt: Górniańskie Łąki - edukacja ekologiczna

Projekt: Ochrona doliny rzeczki Leśnej w Hajnówce

Projekt: Plan ochrony Górnej doliny Narwi i Bagna Wizna

Projekt: "Drzewa 3", czyli nie golimy trawników, lepsze kwieciste łąki

Zieleń na linii PKP nr 52 (Lewki - Białowieża) w obrębie miasta Hajnówki

Projekt: Prace na linii kolejowej nr 52 na odcinku Hajnówka - Zbucz

Przeciwnowotworowe działanie grzybów


logo ptopp

© Prawa niezastrzeżone - cytujcie autorów i naszą stronę www.bialowieza.org
    2003-2021 Polskie Towarzystwo Ochrony Pierwotnej Przyrody -