logo ptopp

PTOPP - Polskie Towarzystwo Ochrony Pierwotnej Przyrody


17-200 Hajnówka, ul. Białowieska 5A, tel 516 565 681- KRS 0000165666 REGON 052209722 NIP 5432038839 Konto; 12 1090 2590 0000 0001 3268 8894

Aktualizacja; 18 listopada 2021

Spis treści artykułów - linki

Aktualności

📖   Żubry i wilki u naszych bram - jak postępować?

📖   Wiarygodność w badaniach awifaunistycznych publikowanych w nierecenzowanych czasopismach na przykładzie Puszczy Białowieskiej

📖   Weryfikacja liczebności sóweczki w Puszczy Białowieskiej

🔨 Zachowania wilków w niewoli

📖   Białowieża - farma fotowoltaiczna 📖   Białowieża - co z oprotestowaną z farmą fotowoltaiczną państwa Kaczanowskich - analiza materiału

🔨   Czy należy rozebrać wieżę widokową na "Górniańskich Łąkach"? - raport ze stanu technicznego

🌐   Prace fotointerpretacyjne na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego i Puszczy Białowieskiej

🔥   Pożar Biebrzy - Biebrzański Park Narodowy na zdjęciach satelitarnych

🌐  Puszcze NE Polski - mapy z czerwca 2020, na podstawie satelity Sential 2

🐺   Raporty oddziaływania na środowisko w obszarach NATURA 2000 - Puszcza Białowieska

🔨 Film o ochronie środowiska na świecie

🧭   Turystyka przyrodnicza - NE Polska - na każdą kieszeń

🔨 Edytor filmów

🔨 Edytor filmów - samouczek

Projekty realizowane/zrealizowane

🌐 Instytut Teledetekcji

🌐 Projekt: Mapa Satelitarna - Puszcza Białowieska

🌐 Mapy topograficzne NE Polski

🐺 Projekt: Puszcza Białowieska - czynna ochrona ekosystemów bagiennych, lasów i dolin rzecznych

🐺 Projekt: Puszcza Białowieska - ochrona ptaków drapieżnych z uwzględnieniem orlika krzykliwego

🐺 Projekt: Górniańskie Łąki - edukacja ekologiczna

🐺 Projekt: Ochrona doliny rzeczki Leśnej w Hajnówce

🐺 Projekt: Plan ochrony Górnej doliny Narwi i Bagna Wizna

🐺 Projekt: "Drzewa 3", czyli nie golimy trawników, lepsze kwieciste łąki

🐺 Zieleń na linii PKP nr 52 (Lewki - Białowieża) w obrębie miasta Hajnówki

🔨 Projekt: Prace na linii kolejowej nr 52 na odcinku Hajnówka - Zbucz

🔨 dossier - Wikipedia

🍄 Przeciwnowotworowe działanie grzybów

logo ptopp

© Prawa niezastrzeżone - cytujcie autorów i naszą stronę www.bialowieza.org
    1997 - 2022 Polskie Towarzystwo Ochrony Pierwotnej Przyrody -