logo ptopp

Polskie Towarzystwo Ochrony Pierwotnej Przyrody - monitorujemy i chronimy ojczystą przyrodę


17-200 Hajnówka, ul. Białowieska 5A, tel. 516 5656 81 KRS 0000165666 NIP 5432038839 REGON 052209722

Raporty oddziaływania na środowisko w obszarach NATURA 2000 - Puszcza Białowieska

ramka

Polskie Towarzystwo Ochrony Pierwotnej Przyrody wykonało w roku 2020 inwentaryzacje przyrodnicze polan osadniczych Puszczy Białowieskiej, które są podstawą sporządzenia raportów środowiskowych na obszarach ochronnych. Raporty są wymagane dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w B-stoku w przypadku, kiedy działki znajdują się w strefie ochronnej.

Każda inwestycja budowlana na tych obszarach będzie wymagać raportu środowiskowego, które wykonuje nasze stowarzyszenie w ramach prac statutowych. Są to dodatkowe środki na działalność badawczą, która nie jest finansowana ze źródeł zewnętrznych.

Po złożeniu wniosku do Urzędu Gminy o warunki zabudowy (można napisać o wzór), gmina zwraca się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w B-stoku, która nakazuje wykonanie raportu oddziaływania na środowisko działek znajdujących się w strefie ochronnej.

Niżej znajduje się mapka z oficjalnymi terenami ochronnymi Puszczy Białowieskiej, głównie żerowiskami orlika krzykliwego, dla których jest niezbędny raport środowiskowy.

Dodać należy, że stowarzyszenie w przeciągu ostatniej dekady, wykonało kilkanaście raportów oddziaływania na środowisko na obszarach NATURA 2000 opierając się na ekspertyzach specjalistów.

Aby obejrzeć mapy należy kliknąć na wybraną numerowaną mapkę.

zarzadzenie

logo ptopp

© Prawa niezastrzeżone - cytujcie autorów i naszą stronę www.bialowieza.org
    2003-2021 Polskie Towarzystwo Ochrony Pierwotnej Przyrody -