Raporty oddziaływania na środowisko w obszarach NATURA 2000 - Puszcza Białowieska

Polskie Towarzystwo Ochrony Pierwotnej Przyrody wykonało w roku 2020 inwentaryzacje przyrodnicze polan osadniczych Puszczy Białowieskiej, które są podstawą sporządzenia raportów środowiskowych na obszarach ochronnych. Raporty są wymagane dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w B-stoku w przypadku, kiedy działki znajdują się w strefie ochronnej.

Każda inwestycja budowlana na tych obszarach będzie wymagać raportu środowiskowego, które wykonuje nasze stowarzyszenie w ramach prac statutowych. Są to dodatkowe środki na działalność badawczą, która nie jest finansowana ze źródeł zewnętrznych.

Po złożeniu wniosku do Urzędu Gminy o warunki zabudowy (można napisać o wzór), gmina zwraca się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w B-stoku, która nakazuje wykonanie raportu oddziaływania na środowisko działek znajdujących się w strefie ochronnej.

Niżej znajduje się mapka z oficjalnymi terenami ochronnymi Puszczy Białowieskiej, głównie żerowiskami orlika krzykliwego, dla których jest niezbędny raport środowiskowy.

Dodać należy, że stowarzyszenie w przeciągu ostatniej dekady, wykonało kilkanaście raportów oddziaływania na środowisko na obszarach NATURA 2000 opierając się na ekspertyzach specjalistów.

Aby obejrzeć mapy należy kliknąć na wybraną numerowaną mapkę.

zarzadzenie

Dane stowarzyszenia

Polskie Towarzystwo Ochrony Pierwotnej Przyrody powstało w Białowieży w roku 2003. Jej obszarem działania jest obszar kraju, jednak skupia się na północno-wschodniej Polsce, zwłaszcza na obszarach Puszczy Białowieskiej, Bagien Biebrzańskich i Bagiennej Doliny Narwi.

 • Biuro - 17-200 Hajnówka, ul. Białowieska 5A
 • www.bialowieza.org
  mail do biura
 • tel. (48) 516 56 56 81
 • Krajowy Rejestr Sądowy - 0000165666
 • N I P - 5432038839
 • R E G O N - 052209722
 • KONTO Satander - 12 1090 2590 0000 0001 3268 8894
 • Główne cele Stowarzyszenia

 • Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk roślin i zwierząt oraz ich otulin.
 • Renaturalizacja (przywracanie) cennych przyrodniczo terenów.
 • Poznawanie fauny i flory oraz zachodzących tam zmian.
 • Popularyzowanie wiedzy o rodzimej przyrodzie i jej ochronie.
 • Popularyzowanie ochrony przyrody poprzez edukację ekologiczną.
 • Prace badawcze (ochrona środowiska, teledetekcja satelitarna).
 • Stowarzyszenie działało od roku 1990 jako nieformalna "Grupa Badawcza Sów NE Polski", zaś od roku 2003 już jako Polskie Towarzystwo Ochrony Pierwotnej Przyrody zarejestrowane w KRS.

  Wszystkie prace, poza zleconymi ekspertyzami, są prowadzone przez stowarzyszenie na zasadzie wolontariatu, czyni nieodpłatnie. Podobnie zarząd stowarzyszenia, jak jego członkowie nie pobierają honorariów za swoją pracę i koordynację wewnętrznych zadań. Wszyscy członkowie są zwolnieni ze składek członkowskich.

sowa