logo ptopp

Polskie Towarzystwo Ochrony Pierwotnej Przyrody - monitorujemy i chronimy ojczystą przyrodę


17-200 Hajnówka, ul. Białowieska 5A, tel. 516 5656 81 KRS 0000165666 NIP 5432038839 REGON 052209722

Projekt: Puszcza Białowieska - czynna ochrona ptaków drapieżnych z uwzględnieniem orlika krzykliwego

zuby w Puszczy Białowieskiej

Czynna ochrona orlika krzykliwego oraz innych gatunków ptaków drapieżnych i wodno-błotnych w Puszczy Białowieskiej jest realizowana od roku 2006. Aktualnie monitorujemy stan liczebny orlika krzykliwego (Puszcza Białowieska, Białowieża) oraz poziomy wód w zbiorowiskach roślinnych Puszczy Białowieskiej. Przygotowujemy także stosowną dokumentację do projektu w ramach Centrum Projektów Środowiskowych. Dokumentacja ta opiera się o nasze dane z Puszczy Białowieskiej. Wyprodukowaliśmy także film na cele dokumentacji. Projekt zakłada czynną ochronę 21 gatunków ptaków drapieżnych i wodno-błotnych stanowiących połowę (45%) awifauny Puszczy Białowieskiej objętej listą gatunków lęgowych z tzw. Dyrektywy ptasiej i wieloma konwencjami międzynarodowymi. Gatunkiem priorytetowym jest orlik krzykliwy, pozostałe to: trzmielojad; kania czarna i ruda; bielik; gadożer; błotniaki - stawowy, zbożowy, łąkowy; orlik grubodzioby; orzełek; drzemlik; puchacz; sowa błotna; bocian czarny i biały; derkacz; żuraw; batalion; dubelt i cietrzew w różnym stopniu zagrożone przed spadkiem liczebności.

Nadrzędnym celem projektu jest zahamowanie spadku bioróżnorodności na obszarach Puszczy Białowieskiej poprzez wzrost rozrodczości, dalej liczebności i powrót gatunków ptaków które wycofały się z obszarów Puszczy Białowieskiej lub też gnieżdżą się dzisiaj sporadycznie. Na podstawie zebranych danych (Puszcza Białowieska, Białowieża), określających występowanie gatunków objętych projektem, określiliśmy strategiczne żerowiska na których żeruje (lub żerowało) największa liczba gatunków i dalej par ptaków. Na 3210 ha żerowisk usytuowanych na terenach otwartych w Puszczy Białowieskiej i okolic, 1695 ha tworzą łąki, turzycowiska, trzcinowiska znajdujące się głównie w dolinach rzek. Planowane prace renaturalizacyjne mamy przeprowadzić w latach 2010-2012 na powierzchni 1125 ha łąk i 1400 ha obszarów leśnych (Puszcza Białowieska, Białowieża) (mała retencja), zaś w roku 2013 powtórzymy je na najważniejszych łąkowych żerowiskach obejmujących powierzchnię 630 ha (Puszcza Białowieska, Białowieża).

Prace renaturalizacyjne (ciecia krzewów, wykosy i mała retencja) będą prowadzone na podstawie opracowanego planu ochrony dolin rzecznych oraz raportu środowiskowego. Projekt został opracowany na podstawie naszych wieloletnich badań, raportu ochrony orlika krzykliwego w Puszczy Białowieskiej (Pugacewicz E. 2009) i wielu opracowań naukowych. W przypadku orlika krzykliwego wyprodukowaliśmy także film dokumentalny (DVD). Jest on dostępny pt. "Puszcza Białowieska - ochrona orlika krzykliwego" na lewym panelu obok.

Szczegóły na naszej starej stronie internetowej - www.renaturalizacja.cba.pl/


logo ptopp

© Prawa niezastrzeżone - cytujcie autorów i naszą stronę www.bialowieza.org
    1997 - 2022 Polskie Towarzystwo Ochrony Pierwotnej Przyrody -