logo ptopp

Polskie Towarzystwo Ochrony Pierwotnej Przyrody - monitorujemy i chronimy ojczystą przyrodę


17-200 Hajnówka, ul. Białowieska 5A, tel. 516 5656 81 KRS 0000165666 NIP 5432038839 REGON 052209722

Czynna ochrona ekosystemów bagiennych, lasów i dolin

zuby w Puszczy Białowieskiej

Czynna ochrona ekosystemów bagiennych (Puszcza Białowieska) ma na celu zachowanie i ochronę zbiorowisk roślinnych i zwierząt. Wydawać się może że, na przykładzie Białowieskiego Parku Narodowego, nic Puszczy Białowieskiej nie zagraża. Nic bardziej mylącego. Bez pomocy człowieka będzie powoli, naturalnie zamierać. Procesy te nie są widoczne w krótkim okresie czasu. Oddziaływują podstępnie, jak nowotwór. Puszcza Białowieska stara się bronić wykorzystując swe naturalne mechanizmy.

Zmieniają one wpierw strukturę siedlisk leśnych Puszczy Białowieskiej, później zaś eliminują poszczególne gatunki flory i fauny, poczynając od tych najwrażliwszych, czyli tych które wyginęły już na zachodzie kraju i Europy. Pozostałe, rzadkie gatunki, zaczynają ginąć, co jest widoczne w osłabianiu poszczególnych populacji. Widzimy to dzisiaj obserwując spadek liczebności i zanikającą rozrodczość wielu gatunków zwierząt i roślin na obszarze Puszczy Białowieskiej i NE Polski.

Takim wskaźnikiem (bindykatorem) jakości środowiska są gatunki podatne na zmiany zachodzące w ich siedliskach, zwłaszcza w przypadku gatunków uzależnionych od wody (hydrofilnych). Tak więc w Puszczy Białowieskiej notuje się zanik tych gatunków. Notuje się tzw. grądowienie lasów bagiennych, które tracą swój charakter poprzez wkraczanie gatunków drzew i podszytu charakterystycznych dla grądów i borów (lasów świeżych). Maleją populacje rzadkich i ginących gatunków ptaków i roślin.

W przeciągu ostatnich 15 lat w Puszczy Białowieskiej gnieździ się mniej; bociana czarnego (o 65%), dzięcioła trójpalczastego (o 67%), dzięcioła białogrzbietego (o 55%), kropiatki (o 70%), zielonki (o 60%). W roku 2006 na 29 skontrolowanych gniazd orła krzykliwego (Puszcza Białowieska, Białowieża), odnotowano 26 pustych gniazd jedynie dwie pary wyprowadziły po jednym młodym ptaku (2 młode na 29 lęgów). Rok później wszystkie gniazda były bez lęgów. W przeciągu ostatnich 10-25 lat nie gnieżdżą się lub gnieżdżą się sporadycznie, w polskiej części Puszczy Białowieskiej takie gatunki ptaków jak: orzełek włochaty, błotniak stawowy, błotniak zbożowy, sowa błotna, głuszec, puchacz, pustułka, wodnik, dudek, kraska i inne, chocież występują jeszcze w innych regionach Podlasia.

Najważniejszym dzisiaj zadaniem w Puszczy Białowieskiej jest utrzymanie wysokiego poziomu wód gruntowych i spowolnienie odpływu wód powierzchniowych. Od wielu lat notuje się systematyczny spadek wód, czego konsekwencją jest osuszanie się siedlisk leśnych, zwłaszcza tych bagiennych. Praktycznie w środku sezonu wegetacyjnego już brakuje wody w lasach - Puszcza Białowieska zaczyna się dusić. Aby uwidocznić ten problem przygotowano 4-częściowy film: Puszcza Białowieska - ochrona lasów bagiennych, który znajduje się na lewym panelu obok.

Szczegóły na naszej starej stronie internetowej - http://renaturalizacja.cba.pl/


logo ptopp

© Prawa niezastrzeżone - cytujcie autorów i naszą stronę www.bialowieza.org
    1997 - 2022 Polskie Towarzystwo Ochrony Pierwotnej Przyrody -