logo ptopp

Polskie Towarzystwo Ochrony Pierwotnej Przyrody - monitorujemy i chronimy ojczystą przyrodę


17-200 Hajnówka, ul. Białowieska 5A, tel. 516 5656 81 KRS 0000165666 NIP 5432038839 REGON 052209722

Projekt: Plan ochrony Górnej Doliny Narwi i Bagna Wizna

zuby w Puszczy Białowieskiej

Członkowie naszego stowarzyszenia prowadzą od ponad 30 lat badania i obserwacje na obszarach północno-wschodniej Polski. Szczególnym zainteresowaniem objęliśmy Dolinę Narwi. W ramach Koła Naukowego Przyrodników Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, w roku 1973, przeprowadziliśmy pierwsze badania tej pięknej rzeki (Domaszewicz, Lewartowski*).

W latach 80-tych, w ramach białowieskiej Pracowni Ochrony Przyrody Instytutu Badawczego Leśnictwa, (Zenon Lewartowski, Małgorzata Piotrowska i Eugeniusz Pugacewicz) prowadzono badania awifaunistyczne na obszarze bagiennej Doliny Narwi (Łapy - Choroszcz). Dzięki tym pracom powstał wpierw Narwiański Park Krajobrazowy , zaś w roku 1996 - Narwiański Park Narodowy.

W latach 90-tych, w ramach Północnopodlaskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (PTOP) prowadzono badania awifaunistyczne (Artur Domaszewicz) Doliny Narwi koło Wizny (tzw. Pulwy) oraz na obszarach zmeliorowanych łąk k. Grądów Woniecko (Bagno Wizna). W roku 1993 zorganizowano tam międzynarodowy obóz naukowy (Artur Domaszewicz, Dariusz Ochrymiuk). Ten sam zespół pod kierownictwem Dariusza Ochrymiuka w latach 2005-2009 prowadził na szeroką skalę prace renaturalizacyjne Doliny Narwi na odcinku Choroszcz Pańki (otulina Narwiańskiego Parku Narodowego).

Znając problematykę związaną z narwiańskimi obszarami, zwłaszcza, tymi najcenniejszymi: Bagiennej Doliny Narwi (park narodowy), Bagna Wizna (obszary byłego kombinatu łąkarskiego) oraz Górnej Doliny Narwi wraz ze zbiornikiem Siemianówka, postanowiliśmy przystąpić do konkursu na opracowanie planów ochrony dla Bagna Wizna i Górnej Doliny Narwi.


logo ptopp

© Prawa niezastrzeżone - cytujcie autorów i naszą stronę www.bialowieza.org
    1997 - 2022 Polskie Towarzystwo Ochrony Pierwotnej Przyrody -