logo ptopp

Polskie Towarzystwo Ochrony Pierwotnej Przyrody - monitorujemy i chronimy ojczystą przyrodę


17-200 Hajnówka, ul. Białowieska 5A, tel. 516 5656 81 KRS 0000165666 NIP 5432038839 REGON 052209722

Instytut Teledetekcji, Puszcza Białowieska - mapy satelitarne

Białowieża sat.

Główne cele Instytutu

 • Katalogowanie zobrazowań lotniczych i satelitarnych.
 • Opracowywanie zobrazowań dla celów ochrony przyrody.
 • Tworzenie kluczy fotointerpretacyjnych dla dużych obszarów.
 • Opracowywanie przyrodniczych map tematycznych.
 • Studenckie szkolenia w ramach obozów naukowych.
 • Współpraca z zewnętrznymi podmiotami naukowymi.
 • Wykonawstwo specjalistycznych zleceń teledetekcyjnych.
 • Mapa flory Puszczy Białowieskiej

  Stowarzyszenie wykonuje projekty m.in. z Europejską Agencją Kosmiczną (European Space Agency, ESA). Dzięki projetom naukowym możemy wyodrębnić inne strefy dotyczące NE Polski, zwłaszcza naszego regionu - powiatu hajnowskiego. Materiały satelitarne, warte tysiące dolarów, są nam przekazywane bezpłatnie. Część z nich wykorzystaliśmy do bezpieczeństwa narodowego przekazując analizę satelitarną ochrony granic UE. Nie wspomnimy tu o raporcie do Rady Ministrów o ptasiej grypie. Ale część tych materiałów, oczywiście bezpłatnie, przekażemy dla społeczeństwa. Brzmi to oklepanie, lecz wyniki naszych opracowań możemy wykorzystać dla tzw. turystyki. Na początek pow, hajnowski - później Biebrza i dalej - pozostałe puszcze NE Polski. Nasza mapa przyrodnicza Puszczy Białowieskiej (A.Domaszewicz, E.Pugacewicz) jest tu przykładem.

  W ramach instytutu, organowi stowarzyszenia, przekazujemy niektóre mapy dużo-formatowe Puszczy Białowieskiej oraz mapy topograficzne do dowolnego użytku: a mianowicie serwis internetowy z mapami satelitarnymi Puszczy Białowieskiej , a także poszczególne mapy;
  Najnowsze
 • Puszcza Białowieska - rok 2020
 • Puszcza Białowieska - użytkowanie gruntów
 • Polana Białowieska - orlik
 • Biebrzański Park Narodowy 2020

 • Program - Mapa Satelitarna - Puszcza Białowieska 1: 3 000 no virus (*rar 696 mb)
 • Program - mapy topograficzne - Puszcza Białowieska, Biebrza, Narew no virus 1:50 000 - 1:100 000 (*rar 596 mb)
 • Puszcza Białowieska - Mapa drzewostanowa 1: 50 000 (*webp 6 mb) autorstwa Z. Lewartowskiego
 • Puszcza Białowieska - mapa siedliskowa (*webp 0,5 mb)
 • Puszcza Białowieska - mapa turystyczna (*webp 2,7 mb)
 • Puszcza Białowieska - mapa turystyczno-satelitarna (*webp 3 mb)
 • Mapa satelitarna - Puszcza Białowieska, Białowieża w postaci spakowanej

  Materiały są w zasadzie historyczne. Mapy satelitarne ponad 10 lat, mapy topograficzne jeszcze starsze. Dzisiaj (2019) wykorzystujemy je do porównań. Jednak ten okres dla lasów praktycznie jest podobny ze stanem dzisiejszym. Niewielkie zmiany zachodzą na polanach i w dolinach rzecznych w postaci naturalnej sukcesji (zarastania krzewami wierzb, olchy i brzozy).

  Poza współpracą z instytucjami zajmującymi się naukowymi aspektami ochrony przyrody i krajobrazu, pozyskujemy zobrazowania lotnicze i satelitarne z obszaru NE Polski. Zobrazowania te są katalogowane i przetwarzane dla celów ochrony przyrody. Do konkretnych materiałów wykonujemy klucze fotointerpretacyjne pozwalające zobrazować duże obszary pod odpowiednim zagadnieniem.
  Mapa drzewostanowa Puszczy Białowieskiej Wykorzystujemy różne techniki i programy komputerowe w teledetekcji. Pracujemy nad metodami opracowywania zebranego materiału dla celów ochrony przyrody oraz celów szkoleniowych.

  Pracujemy nad Mapą Satelitarną Puszczy Białowieskiej do dzisiaj. Jej pierwsza wersja z lat 2000-2005 jest do pobrania w postaci programu (700 mb). Przedstawia ona wschodnią część Puszczy Białowieskiej w obrazach o skali 1: 3 000 i rozdzielczości 0,25 m. Aktualnie do zobrazowań przypisuje się zestaw konkretnych zjawisk, wykorzystując m.in. operaty nadleśnictw do doprecyzowania i zmian w strukturze wyznaczonych drzewostanów.

  Rozpoczęliśmy prace nad gradacją kornika drukarza w Puszczy Białowieskiej. Jednak brak środków na wybrane zobrazowania satelitarne zatrzymał zaplanowane prace. Jeszcze kilka lat temu działała w kraju spółka "Techmex" pozyskująca zobrazowania satelitarne dla planowania przestrzennego kraju. Tam mieliśmy ograniczony dostęp do pozyskiwanych zobrazowań satelitarnych wykorzystywanych w rolnictwie.

  Mapa Sateliterna Puszczy Białowieskiej

  Mapa satelitarna - Puszcza Białowieska, Białowieża w postaci spakowanej

  Aktualnie, od wielu lat, realizowany jest projekt "Mapa Satelitarna Puszczy Białowieskiej". Jej obszar jest wykorzystywany jako poligon doświadczalny, a zarazem obiekt studenckich szkoleń. Jest to kontynuacja prac zmarłego prof. Janusza Falińskiego, kierownika Białowieskiej Stacji Geobotanicznej.

  Nieodpłatnie wykonaliśmy różne mapy Puszczy Białowieskiej (obok linki do map) które zostały i są wykorzystywane jako podkłady map tematycznych, przyrodniczych. W badaniach naukowych określają charakter powierzchni próbnych. Na ich podstawie powstała pierwsza papierowa mapa przyrodnicza Puszczy Białowieskiej w skali 1:50 000, tak części polskiej jak i białoruskiej. Później wydano dwie papoerowe mapy basenu północnego i południowego Biebrzy.

  Mapa Puszczy Białowieskiej i okolic

  Wykonaliśmy mapy satelitarne dla wojska obrazujące potencjalne miejsca nielegalnych przejść granicznych. Wykonaliśmy też dla Kancelarii Rady Ministrów mapę kraju obrazującą przyszłe obszary ptasiej grypy, które sprawdziły się w 100% - Forum gazeta.pl

  Do roku 2000 byliśmy pionierami w interpretacji zobrazowań satelitarnych używając zobrazowań z wielu źródeł. Z początkiem roku 2000 mieliśmy dostęp do zobrazowań o rozdzielczości około metra z satelity Landsat 7 wystrzelonego w roku 1999. Od roku 2004 Gooogle zakupiła prawa od Keyhole Inc. i dzisiaj mamy dostęp do zobrazowań o dużej rozdzielczości, dochodzącej do 15 cm. Udostępniane są też starsze zobrazowania, cenny materiał do porównań. W roku 2013 Google we współpracy wystrzeliła Landsat 8, które przesyła bardzo dobre, lecz niestety komercyjne, zobrazowania.

  Mapa Puszczy Białowieskiej - turystyczna

  Mapy satelitarne i topograficzne

  Aktualne zobrazowanie Hajnówki z 26.06.2019.
  - mapa wielkoskalowa (10 mb *webp)

 • Program - Mapa Satelitarna - Puszcza Białowieska 1: 3 000
 • Program - mapy topograficzne - Puszcza Białowieska, Biebrza, Narew
 • Puszcza Białowieska - Mapa drzewostanowa 1: 50 000
 • Puszcza Białowieska - mapa siedliskowa
 • Puszcza Białowieska - mapa turystyczna
 • Puszcza Białowieska - mapa turystyczno-satelitarna

 • logo ptopp

  © Prawa niezastrzeżone - cytujcie autorów i naszą stronę www.bialowieza.org
      1997 - 2022 Polskie Towarzystwo Ochrony Pierwotnej Przyrody -