OBRAZY   WIELKOSKALOWE
Przedstawiają szczegółowe zdjęcia satelitarne wybranych obiektów Puszczy Białowieskiej, tak strony polskiej jak i białoruskiej.

Aby przejść do głównej internatywnej mapy z której możemy wywołać obrazy całości środkowej części Puszczy Białowieskiej należy kliknąć na ten link
albo na dolny prawy kwadrat znajdujący się na mapie.

Na mapie głównej znajduje się 168 kwadratów, które obrazują zasięg poszczególnych map satelitarnych. Kliknięcie na nie powoduje ich wywołanie. Po prawej stronie mapy znajduje się panel gdzie można wywołać mapy kierując się nazwą miejscowości lub numeracją oddziałów leśnych. Nawigacja pomiędzy mapami znajduje się w lewym górnym rogu w postaci zółto-czerwonych trójkątów.

Każda tam zamieszczona mapa jest w skali 1:3 000, co odpowiada 30 m w terenie na 1 cm mapy. Mapa obejmuje obszar ok. 7 km 2, co na monitorze daje obraz o wymiarach 0,9 x 0,9 m. Na zdjęcia nasiesiona jest siatka geograficzna z dokładnością co do jednej sekundy. Siatka ta może być dzielona, bowiem jedna sekunda to na mapie obszar o bokach 188x322 pixele.

Funkcja kopiowania map do schowka została zablokowana, bowiem uzyskane mapy mogą być wykorzystane jedenie w celach edukacyjnych i naukowych.