Turystyka przyrodnicza jako część stowarzyszenia

zuby w Puszczy Białowieskiej

Białowieska Pracownia Turystyki Przyrodniczej Polskiego Towarzystwa Ochrony Pierwotnej Przyrody (ptopp) powstałe w roku 2003 ma na celu promocję Podlasia, edukację ekologiczną, wykorzystanie przyrodniczych, kulturowych i krajoznawczych walorów takich terenów jak: Białowieża (Białowieski Park Narodowy), Puszcza Białowieska, Puszcza Knyszyńska, Puszcza Augustowska, Biebrza (Biebrzański Park Narodowy) i Narew (Narwiański Park Narodowy) dla osób lubiących ciszę i aktywny wypoczynek w dzikich ostojach lasów i bagien.

Nie ukrywamy, że w przeważającej części jest to działalność komercyjna mająca na celu wzmocnić działalność naszego stowarzyszenia (ptopp). Pozyskane w ten sposób środki przeznaczane są w całości na działalność statutową stowarzyszenia (ptopp). Odliczając koszty transportu, noclegów, wyżywienia, przewodników, tłumacza, stowarzyszenie (ptopp) ma dochód w wysokości 15-20%. Dochód ten wydatkowany jest na ochronę pierwotnej przyrody w ramach projektów ochrony fauny i flory oraz przywracania stanu pierwotnego zdegradowanym obszarom, zwłaszcza bagien i lasów bagiennych.

Władze stowarzyszenia (ptopp) jak i jego członkowie pracują nieodpłatnie na zasadzie wolontariatu, tym samym jego członkowie nie opłacają składek członkowskich jako jedyne stowarzyszenie w kraju. Towarzystwo (ptopp) nie generuje dochodów. Pozyskane środki z projektów i ekspertyz przyrodniczych w całości wydatkowane są na te działania.