logo ptopp

Polskie Towarzystwo Ochrony Pierwotnej Przyrody
- monitorujemy i chronimy ojczystą przyrodę


Artur Domaszewicz, Zespół Badawczy Polskiego Towarzystwa Ochrony Pierwotnej Przyrody

Recenzja - Monitoring sóweczki Glaucidium passerinum na wybranych powierzchniach w lasach gospodarczych Puszczy Białowieskiej

Aktualizacja strony; 5.03.2022 - wielkość poniższego pliku mp4 = 17,8 mb

Opis opracowania - link do opracowania

Autorami opracowania "Monitoring sóweczki Glaucidium passerinum na wybranych powierzchniach w lasach gospodarczych Puszczy Białowieskiej" są; Paweł Białomyzy, Grzegorz Grygoruk, Michał Korniluk, Piotr Świętochowski, Tomasz Tumiel, Marcin Wereszczuk.

soweczka

Badaniami objęto powierzchnię 6820 ha lasów zagospodarowanych (poza obszarami ustawowo chronionymi) Puszczy Białowieskiej.
Dwa liczenia podstawowe wykonano w dniach 1 marca do 10 kwietnia 2018 r. bez stymulacji (odtwarzania głosów sóweczki). W opracowaniu nie podano mapy ze stanowiskami ptaków tłumacząc się danymi wrażliwymi, chociaż zgodnie z obowiązującym prawem każdy może takie dane uzyskać (ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).Nie podano też danych tabelarycznych z rozmieszczeniem stanowisk sóweczki.

soweczka

Recenzowane opracowanie opisuje stosunkowo poprawnie siedliska powierzchni badawczych oraz charakterystykę drzew w których miały znajdować się dziuple sóweczki. Opisuje także zagrożenia.

Analiza opracowania - pogoda


Autorzy opracowania poświęcili łącznie 41 dni na liczenia sóweczki na pow. 6820 ha. Z przedstawionego niżej wykresu wynika, że jedynie 10 dni były odpowiednie na liczenie, nie biorąc pod uwagę opadów deszczu. Autorzy opracowania twierdzą; "Kontrolę wieczorną rozpoczynano o zachodzie słońca i kontynuowano do zapadnięcia zmroku, lub do momentu rozpoczęcia aktywności przez inne gatunki sów – np. puszczyka Strix aluco lub włochatki Aegolius funereus. Kontrole poranne prowadzono od wczesnego brzasku do wschodu słońca." Praktycznie to 1-1,5 godz. przed i po zachodzie słońca. Można więc wywnioskować, na podstawie twierdzeń autorów recenzowanego opracowania, że łączny czas na efektywne liczenia sóweczki wynosił 2-3 godziny dziennie. A biorąc pod uwagę dni bez wiatru, łączny czas efektywnych liczeń powinien wynieść ok. 20-30 godzin w okresie od 1 marca do 10 kwietnia.

        Uważam, że w przeciągu 20-30 godz. nawet dla 5 osób nie można wykonać wykonać liczeń na pow. 6820 ha        
soweczka Żródło; Stacja Meteorologiczna Białystok - https://www.pogodowecentrum.pl/archiwum-pogody/szczegoly-miasta/122950-99999

Analiza opracowania - pokarm


Diagram po lewej stronie przedstawia dynamikę liczebności myszy leśnej i nornicy rudej głównego pokarmu sóweczki poza ptakami (drobne ssaki 40% diety, ptaki 60% diety). Według informacji Instytutu Badania Ssaków PAN w Białowieży w roku 2020 był niski stan liczebności, zaś w roku 2021 odnotowano wysoki stan liczebności myszy leśnej i nornicy rudej w Puszczy Białowieskiej, czyli w trakcie liczeń PTOPP sóweczki na powierzchniach Białomyzego i innych, w tym pow. Ladzka. Z diagramu obok, na podstawie danych autorów recenzowanego opracowania wynika, że liczebność sóweczki zwiększa się, mimo dużego spadku drobnych gryzoni.

     Uważam, że liczebność drobnych ssaków wpływa na liczebność i aktywność głosową sóweczki, tu zaprzeczenie     

Analiza opracowania - weryfikacja materiału


Jako badacze sów byliśmy zainteresowani "pojawieniem" się na niewielkiej powierzchni (16 km kw.) około 12-13 par sóweczki w typowo zagospodarowanych lasach (bez rezerwatów) n-ctwa Browsk. Nie posiadając materiałów źródłowych nie było możliwości ich weryfikacji. A do czasu ukazania się raportu WWF "Monitoring sóweczki Glaucidium passerinum na wybranych powierzchniach w lasach gospodarczych Puszczy Białowieskiej" gdzie podano dane z powierzchni próbnej obejmującej sporny wycinek Puszczy Białowieskiej.

Na powierzchniach próbnych - Ladzka, Szczekotowo i Topiło wykonano 3 liczenia, głównie przy pomocy samochodów. Część liczeń wykonano z marszu. Termin liczeń to 28 luty - 20 maja 2021. W zasadzie liczenia pokrywały całość powierzchni, poza niewielkimi obszarami pow. Ladzka, gdzie nie było dostępu na tereny podmokłe. W szczególności badane były obszary gdzie sóweczka była uprzednio stwierdzona. Tam też dla celów dokumentacyjnych zebrano materiał filmowy, który jest prezentowany niżej.

Powierzchnia "Ladzka" - 1600 ha

mapa-sóweczka mapa-sóweczka tabela-sóweczka

Po wykonaniu 3 kontroli nie stwierdzono żadnej sóweczki, mimo, że przeważająca większość kontroli była wykonana przed/po zachodzie słońca. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku przekazała nam z tej powierzchni 6 stanowisk, gdzie utworzono strefy ochronne. Szczególną uwagę zwrócono na miejsca w których sóweczka miała występować. Zamieszczamy niżej 20 udokumentowanych punktów stymulacji. Kliknięcie na kwadrat (miejsce stymulacji) otworzy plik z filmem.


mapa-sóweczka mapa-sóweczka mapa-sóweczka mapa-sóweczka mapa-sóweczka mapa-sóweczka mapa-sóweczka mapa-sóweczka mapa-sóweczka mapa-sóweczka mapa-sóweczka mapa-sóweczka mapa-sóweczka mapa-sóweczka mapa-sóweczka mapa-sóweczka mapa-sóweczka mapa-sóweczka mapa-sóweczka mapa-sóweczka

Powierzchnia "Szczekotowo" - 1600 ha

mapa-sóweczka
mapa-sóweczka
Po wykonaniu 3 kontroli stwierdzono 1,5 terytoria sóweczki. Szczególną uwagę zwrócono na miejsca w których sóweczka miała występować. Zamieszczamy niżej 30 udokumentowanych punktów stymulacji. Kliknięcie na kwadrat (miejsce stymulacji) otworzy plik z filmem.

mapa-sóweczka mapa-sóweczka mapa-sóweczka mapa-sóweczka mapa-sóweczka mapa-sóweczka mapa-sóweczka mapa-sóweczka mapa-sóweczka mapa-sóweczka mapa-sóweczka mapa-sóweczka mapa-sóweczka mapa-sóweczka mapa-sóweczka mapa-sóweczka mapa-sóweczka mapa-sóweczka mapa-sóweczka mapa-sóweczka mapa-sóweczka mapa-sóweczka mapa-sóweczka mapa-sóweczka mapa-sóweczka mapa-sóweczka mapa-sóweczka mapa-sóweczka mapa-sóweczka mapa-sóweczka

Powierzchnia "Topiło" - 1600 ha

Po wykonaniu 3 kontroli stwierdzono 2,5 terytoria sóweczki. Szczególną uwagę zwrócono na miejsca w których sóweczka miała występować. Zamieszczamy niżej 30 udokumentowanych punktów stymulacji. Kliknięcie na kwadrat (miejsce stymulacji) otworzy plik z filmem.

mapa-sóweczka
mapa-sóweczka

Niżej mapka powierzchni, gdzie zamieszczono materiały filmowe (20) z punktów stymulacji, na które należy kliknąć.

mapa-sóweczka mapa-sóweczka mapa-sóweczka mapa-sóweczka mapa-sóweczka mapa-sóweczka mapa-sóweczka mapa-sóweczka mapa-sóweczka mapa-sóweczka mapa-sóweczka mapa-sóweczka mapa-sóweczka mapa-sóweczka mapa-sóweczka mapa-sóweczka mapa-sóweczka mapa-sóweczka mapa-sóweczka mapa-sóweczka

     Uważam, że dane recenzowanego opracowania są niewiarygodne, obarczone wieloma błedami metodycznymi     

W recenzji wykorzystano dane z opracowania; E. Pugacewicz, P. Białomyzy, M. Wereszczuk. 2013. Liczebność, ekologia i rozród sweczki Glaucidium passerinum w Puszczy Białowieskiej. Dubelt 5, 1-38 oraz niepublikowane dane Polskiego Towarzystwa Ochrony Pierwotnej Przyrody z roku 2021.


logo ptopp

© Prawa niezastrzeżone - cytujcie autorów i naszą stronę www.bialowieza.org
    1997 - 2022 Polskie Towarzystwo Ochrony Pierwotnej Przyrody -