logo ptopp

Polskie Towarzystwo Ochrony Pierwotnej Przyrody - monitorujemy i chronimy ojczystą przyrodę


17-200 Hajnówka, ul. Białowieska 5A, tel. 516 5656 81 KRS 0000165666 NIP 5432038839 REGON 052209722
Fotografie i zobrazowania satelitarne - archiwum stowarzyszenia - 3 października 2019 r.

Zieleń na torowisku (Lewki - Białowieża) w Hajnówce

zuby w Puszczy Białowieskiej

Nadzór nad pracami na torowisku linii 52

W ramach współpracy naszego stowarzyszenia z PKP PLK wykonaliśmy dla spółki "Torpol" raport środowiskowy obejmujący odcinek Hajnówka-Zbucz. Raport miał na celu zezwolenie na wycinkę krzewów i drzew na torowisku w okresie lęgowym ptaków, bowiem inwestor nie uwzględnił tego odcinka w planach ochroniarskich. Celem raportu było takie pokierowanie pracami aby przynieść jak najmniejszą szkodę dla środowiska, zwłaszcza awifauny. Opracowano najkorzystniejszy wariant określający wycinkę w okresie lęgowym ptaków obejmujący pas po 5 m od torowiska pozwalający wejść z maszynami. Po okresie lęgowym ptaków pas ten został poszerzony do 15 m.

W przed pracami, a także w ich trakcie prowadzono stosowne inwentaryzacje ornitologiczne mające ocenić potencjalne szkody dla awifauny. Ponieważ wariant 5-cio metrowy był wykonany przed okresem lęgowym, ptaki które przyleciały z początkiem maja zasiedliły dalsze obszary, zwłaszcza stare pasy drzew oddalone o 30 - 50 m od torowiska. Tym samym straty w lęgach był bardzo znikome. Do ważniejszych było porzucenie gniazda myszołowa (Buteo buteo L.) w dolinie rzeczki Chwiszczej. Nad całością prac, jako autor raportu, stowarzyszenie sprawuje nadzór dotyczący wycinki drzew i krzewów

Wycięte zdrowe topole na ul. Dworcowej

Latem stowarzyszenie wykonało dokumentację po wycięciu starych topoli przy ul. Dworcowej, między stawikiem, a chodnikiem prowadzącym do stacji Hajnówka. Wycięto 4 topole o wymiarach pnia od 1,2 do 1,4 m. Jak widać na zdjęciach po lewej, topole były zdrowe - kliknij na zdjęcie, to je powiększysz.

Po naszej interwencji w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta otrzymaliśmy odpowiedź. Stwierdzono tam, że drzewa były chore (opanowane przez jemiołę) i zagrażały przechodniom. Z biologii tego gatunku wynika, że zarażanie jemiołą jest rzeczą oczywistą i często jest spotykane u tego gatunku. Chore drzewa usychają. Zdrowe pozbawiają się części liści. Jemioła jest półpasożytem, na północy Europy chroniona. Jako zioło stosuje się ją w chorobie miażdżycowej (obniża ciśnienie). Zasiedla one drzewa powyżej 20 lat, głównie topole. Owoce są pokarmem ptaków (np. jemiołuszki, kwiczoły). Drzewa obumierają gdy zabraknie wody, co nie groziło wyciętym topolą, bowiem rosły w niecce w którym znajdował się stawik z wód opadowych (też z ulic Hajnówki).

Następny argument, że zagrażały przechodniom jest też chybiony bowiem znajdowały się za stawikiem. Jak wynika ze zdjęcia o wysokiej rozdzielczości, to odległość od torów to 11,6 m, zaś od skraju prześcia, to ponad 19 m. Te widoczne "pnie" drzew, to ich cienie. Zdjęcie zostało wykonane jesienią w godzinach porannych.

Puszcza Białowieska - Wycięta topola przy ul. Dworcowej

Z naszego "dochodzenia" wynika, że wycinka tych topól była bezzasadna, bowiem były one zdrowe i nie zagrażały przechodniom. I jak wynika z naszej rozmowy z naczelnikiem stacji Hajnówka nie stanowiły zagrożenia dla torowiska. Nie wiadomo też na jakiej zasadzie prawnej zostały one wycięte. W systemie informacji o środowisku - http://www.hajnowka.sios.pl/?t=wnioski_lista wynika, że w roku 2019 złożono 3 wnioski na wycięcie drzew, zaś w roku 2018 - złożono 29 wniosków. Na żadnym z wniosków nie widnieją topole z ul. Dworcowej. Nie ma też na tych stronach decyzji burmistrza m. Hajnówki zezwalającej na wycięcie przedmiotowych topól.

Cięcia na torowisku bez zezwolenia?

We wrześniu 2019 r. dokonano cięć drzewostanu na linii PKP LPK nr 31 (Siedlce - Cisówka) na odcinku ul. Warszawska - stacja kolejowa Hajnówka (mapka obok). Cięcia drzewostanu dokonane przy stacji kolejowej były legalne, bowiem zgodne z decyzją burmistrza z dnia 13.04.2018 r. Przewiduje ona wycięcie 419 drzew do końca roku 2019. Decyzja dotyczyła linii kolejowej nr 52. Natomiast cięć dokonano na linii kolejowej nr 31. Nie istotne jest, że obie linie leżą na jednej działce oznaczonej nr geod. 2320/209, która rozciąga się przez całe miasto (od ul. Łowczej do ul. Szkolnej).

Puszcza Białowieska - Wycięty drzewostan na linii 31przy ul. Dworcowej Mapa Satelitarna Hajnówki z czerwca 2019 r - mat. własne (http://bialowieza.org/artykuly/mapy/puszcza-bialowieska-bialowieza-hajnowka-sat.webp)

Wycięto ok. 48 drzew i krzewów. Niektóre drzewa przekraczały 100 cm przy pniu. Powracając do decyzji burmistrza, decyzja określa kilometraż i ilość gatunków i drzew przeznaczonych do wycięcia. Lista kończy się na poz. 61 obejmująca kilometraż do - 25.750 - jest to wysokość stacji kolejowej. Natomiast dokumentacja techniczna przekazana nam przez "Torpol" kilometraż końcowy określa na 25.400 (za ul. Warszawską).

Powracając do linii kolejowej 52, stwierdziliśmy, że publikacja decyzji burmistrza zezwalająca na wycinkę drzewostanu została opublikowana na stronach BIP po 9 miesiącach po jej ogłoszeniu (26.01.2019). Do tego czasu wycięto ok. 40% drzewostanu na tej linii zgodnie z przedmiotową decyzją.

A czemu nie sadzić zamiast ścinać?

Stowarzyszenie nasze w ramach programu "Bioróżnorodność w mieście" realizuje mały projekt. Realizowany projekt ma za zadanie zrównoważenie pielęgnacji roślinności zielnej do jej rzeczywistego potencjału, tak biologicznego, jak estetycznego. Dotyczyć ma głównie pielęgnacji obszarów zielonych w miastach i osadach w ten sposób aby ograniczyć koszenie traw i pozostawiając enklawy "dzikiej" roślinności zielnej.

Chcielibyśmy otrzymać zgodę hajnowskiego samorządu na obsadzenie wybranych enklaw tzw. kwiecistymi łąkami. Szczegóły na stronie Projekt dla miasta Hajnówki - inicjatywy społeczne

linijka ze sową Puszcza Białowieska - Wycięta topola przy ul. Dworcowej Puszcza Białowieska - Wycięta topola przy ul. Dworcowej Puszcza Białowieska - Wycięta topola przy ul. Dworcowej Puszcza Białowieska - Wycięta topola przy ul. Dworcowej
Wycięte 4 stare, zdrowe topole przy torowisku

Mapa topograficzna 1:10 000
Mapa Hajnówki 1:10 000 dzięki uprzejmości Głównego Geodety Kraju

Puszcza Białowieska - Wycięte drzewa na linii 31 Puszcza Białowieska - Wycięte drzewa na linii 31
Wycięte drzewa na linii kolejowej nr 31 (Warszawska - stacja kolejowa).


logo ptopp

© Prawa niezastrzeżone - cytujcie autorów i naszą stronę www.bialowieza.org
    1997 - 2022 Polskie Towarzystwo Ochrony Pierwotnej Przyrody -