Artur Domaszewicz, Białowieża, dnia 12 września 2019 r.

PTOPP - Instytut Teledetekcji, Puszcza Białowieska - mapy satelitarne

zuby w Puszczy Białowieskiej

Główne cele Instytutu

 • Katalogowanie zobrazowań lotniczych i satelitarnych.
 • Opracowywanie zobrazowań dla celów ochrony przyrody.
 • Tworzenie kluczy fotointyerpretacyjnych dla dużych obszarów.
 • Opracowywanie przyrodniczych map tematycznych.
 • Studenckie szkolenia w ramach obozów naukowych.
 • Współpraca z zewnętrznymi podmiotami naukowymi.
 • Wykonawstwo specjalistycznych zleceń teledetekcyjnych.
 • Stowarzyszenie wykonuje projekty z Europejską Agencją Kosmiczną (European Space Agency, ESA). Dzięki projetom naukowym możemy wyodrębnić sferę turystyczną dotyczącą NE Polski, zwłaszcza naszego regionu - powiatu hajnowskiego. Materiały satelitarne, warte tysiące dolarów, są nam przekazywane bezpłatnie. Część z nich wykorzystaliśmy do bezpeczeństwa narodowego przekazując analizę satelitarną ochrony granic UE. Nie wspomnimy tu o raporcie do Rady Ministrów o ptasiej grypie. Ale część tych materiałów, oczywiście bezpłatnie, przekażemy dla społeczeństwa. Brzmi to infaltyjnie, lecz wyniki naszych opracowań możemy wykorzystać dla tzw. turystyki. Na początek pow, hajnowski - później Biebrza i dalej - pozostałe puszcze NE Polski. Nasza mapa przyrodnicza Puszczy Białowieskiej (A.Domaszewicz, E.Pugacewicz) jest tu przykładem. Planujemy też utworzenie serwisu turystycznego, lecz aktualnie nie posidamy środków finansowych.

  W ramach instytytu, organowi stowarzyszenia, przekazujemy niektóre mapy dużo-formatowe Puszczy Białowieskiej oraz mapy topograficzne do dowolnego użytku: a mianowicie serwis internetowy z mapami satelitarnymi Puszczy Białowieskiej , a także poszczególne mapy;

 • Program - Mapa Satelitarna - Puszcza Białowieska 1: 3 000 no virus (*rar 696 mb)
 • Program - mapy topograficzne - Puszcza Białowieska, Biebrza, Narew no virus 1:50 000 - 1:100 000 (*rar 596 mb)
 • Puszcza Białowieska - Mapa drzewostanowa 1: 50 000 (*webp 6 mb) autorstwa Z. Lewartowskiego
 • Puszcza Białowieska - mapa siedliskowa (*webp 0,5 mb)
 • Puszcza Białowieska - mapa turystyczna (*webp 2,7 mb)
 • Puszcza Białowieska - mapa turystyczno-satelitarna (*webp 3 mb)
 • Materiały są w zasadzie historyczne. Mapy satelitarne ponad 10 lat, mapy topograficzne jeszcze starsze. Dzisiaj (2019) wykorzystujemy je do porównań. Jednak ten okres dla lasów praktycznie jest podobny ze stanem dzisiejszym. Niewielkie zmiany zachodzą na polanach i w dolinach rzecznych w postaci naturalnej sukcesji (zarastania krzewami wierzb, olchy i brzozy).

  Mapy, kosztujące nas wiele pracy, przekazujemy bezpłatnie, do dowolnego użytku. Będziemy wdzięczni za podanie źródła przy publikacji. Ponieważ jesteśmy stowarzyszeniem non-profit, pracując społecznie, będziemy wdzięczni za skromny datek lub pracę (aktualnie na "Górniańskich Łąkach"). Po wpłacie kwoty od 50 zł wystawiamy zaświadczenie o wpłacie darowizny na cele ochrony Puszczy Białowieskiej. Na życzenie możemy wystawić okolicznościowy dyplom, po przesłaniu danych darczyńcy
  Nasze konto: Bank BP PKO 83 1020 1332 0000 1602 1186 2671

  Poza współpracą z instytucjami zajmującymi się naukowymi aspektami ochrony przyrody i krajobrazu, pozyskujemy zobrazowania lotnicze i satelitarne z obszaru NE Polski. Zobrazowania te są katalogowane i przetwarzane dla celów ochrony przyrody. Do konkretnych materiałów wykonyjemy klucze fotointerpretacyjne pozwalające zobrazować duże obszary pod odpowiednim zagadnieniem.
  Wykorzystujemy różne techniki i programy komputerowe w teledetekcji. Pracujemy nad metodami opracowywania zebranego materiału dla celów ochrony przyrody oraz celów szkoleniowych.

  Pracujemy nad Mapą Sateliterną Puszczy Białowieskiej do dzisiaj. Jej pierwsza wersja z lat 2000-2005 jest do pobrania w postaci programu (700 mb). Przedstawia ona wschodnią część Puszczy Białowieskiej w obrazach o skali 1: 3 000 i rozdzielczości 0,25 m. Aktualnie do zobrazowań przypisuje się zestaw konkretnych zjawisk, wykorzystując m.in. operaty nadleśnictw do doprecyzowania i zmian w strukturze wyznaczonych drzewostanów.

  Rozpoczęliśmy prace nad gradacją kornika drukarza w Puszczy Białowieskiej. Jednak brak środków na wybrane zobrazowania satelitarne zatrzymał zaplanowane prace. Jeszcze kilka lat temu działała w kraju spółka "Techmex" pozyskująca zobrazowania satelitarne dla planowania przestrzennego kraju. Tam mieliśmy ograniczony dostęp do pozyskiwanych zobrazowań satelitarnych wykorzystywanych w rolnictwie.

  Mapa Sateliterna Puszczy Białowieskiej

  Aktualnie, od wielu lat, realizowany jest projekt "Mapa Sateliterna Puszczy Białowieskiej". Jej obszar jest wykorzystywany jako poligon doświadczalny, a zarazem obiekt studenckich szkoleń. Jest to kontynuacja prac zmarłego prof. Janusza Falińskiego, kierownika Białowieskiej Stacji Geobotanicznej.

  Nieodpłatnie wykonaliśmy różne mapy Puszczy Białowieskiej (obok linki do map) które zostały i są wykorzystywane jako podkłady map tematycznych, przyrodniczych. W badaniach naukowych określają charakter powierzchni próbnych. Na ich podstawie powstała pierwsza papierowa mapa przyrodnicza Puszczy Białowieskiej w skali 1:50 000, tak części polskiej jak i białoruskiej. Później wydano dwie papoerowe mapy basenu północnego i południowego Biebrzy.

  Wykonaliśmy mapy satelitarne dla wojska obrazujące potencjalne miejsca nielegalnych przejść granicznych. Wykonaliśmy też dla Kancelarii Rady Ministrów mapę kraju obrazującą przyszłe obszary ptasiej grypy, które sprawdziły się w 100% - Forum gazeta.pl

  Do roku 2000 byliśmy pionierami w interpretacji zobrazowań satelitarnych używając zobrazowań z wielu źródeł. Z początkiem roku 2000 mieliśmy dostęp do zobrazowań o rozdzielczości około metra z satelity Landsat 7 wystrzelonego w roku 1999. Od roku 2004 Gooogle zakupiła prawa od Keyhole Inc. i dzisiaj mamy dostęp do zobrazowań o dużej rozdzielczości, dochodzącej do 15 cm. Udostępniane są też starsze zobrazowania, cenny materiał do porównań. W roku 2013 Google we współpracy wystrzeliła Landsat 8, które przesyła bardzo dobre, lecz niestety komercyjne, zobrazowania.