Wsparcie finansowe Urzędu Miasta Hajnówki

zuby w Puszczy Białowieskiej

Od początku marca, jak co roku, członkowie Polskiego Towarzystwa Ochrony Pierwotnej Przyrody (PTOPP) wyjeżdżają na Górniańskie Łąki celem policzenia przelotnych ptaków wodno-błotnych oraz kontroli skromnej infrastruktury technicznej, czyli stanu grobli, wieży widokowej i wiaty. Jesienne malowanie dało skutki, drewno narażone na deszcze jest w dobrym stanie. Niestety bobry narobiły sporo nowych dziór we wale.

Po ostatnich rozmowach z Burmistrzem Miasta Hajnówki i jego zastępcą ustaliliśmy, że w ramach interwencyjnych na okres połowy roku będzie oddelegowanya 1 osoba do prac terenowych oraz remontowych. W ramach tych prac stworzymy osobną stronę internetową mówiącą o Górniańskicj Łąkach oraz filmy: Puszcza Białowieska, Dolina Chwiszczej itp.

W ramach prac remontowych planyjemy oznakowanie rezerwatu, ścieżki edukacujno-przyrodniczej oraz drogi wojewódzkiej Hajnówka-Kleszczele. Planujemy też wybudowanie niewielkiego parkingu na początku Górniańskich Łąk wraz z ławkami, zadaszeniem wykorzystywanym do odpoczynku oraz zajęć z młodzieżą. Aktualnie wydaliśmy folder informacyjny pn. "Górniańskie Łąki" opisujący historię, ornitofaunę oraz zadania naszego stowarzyszenia. Jest on dostępny bezpłatnie w Hajnówce w organizacjach turystycznych.

folder "Górniańskie Łąki"