O nas - czym jesteśmy, jak działamy

logo ptopp

Polskie Towarzystwo Ochrony Pierwotnej Przyrody (PTOPP) powstało w Białowieży w roku 2003, chociaż działa już od roku 1997, licząc od rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS 0000165666, REGON 052209722, NIP 5432038839). Dzisiaj siedziba w Hajnówce. Głównymi obszarami są Puszcza Białowieska, Białowieża, dolina Narwi i Biebrza.
Członkowie Stowarzyszenia zawiązali w roku 1979 Komitet Koordynacyjny Badań Niziny Północnopodlaskiej, który w roku 1985 przekształcił się w Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dzisiaj PTOP). W roku 1993 powstała Grupa Badawcza Sów NE Polski, która przekształciła się dziesięć lat później w Polskie Towarzystwo Ochrony Pierwotnej Przyrody. Nasze obszary to głównie Puszcza Białowieska i Białowieża.

Główne cele Polskiego Towarzystwa Ochrony Pierwotnej Przyrody
   * Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk roślin i zwierząt oraz ich otulin - Puszcza Białowieska i Białowieża, Narew i Biebrza, Puszcza Knyszyńska.
   * Renaturalizacja (przywracanie) cennych przyrodniczo terenów - Puszcza Białowieska i Białowieża, Narew i Biebrza, Puszcza Knyszyńska.
   * Monitorowanie rodzimej przyrody oraz zachodzących tam zmian - NE Polska, Puszcza Białowieska, Knyszyńska, Augustowska, Narew, Biebrza.
   * Wdrażanie ochrony przyrody poprzez edukację ekologiczną - Puszcza Białowieska i Białowieża, Narew i Biebrza, Puszcza Knyszyńska.
   * Prace badawcze - głównie Puszcza Białowieska i Białowieża.

ksiezyc

Aktualności

Wszystkie prace, poza zleconymi ekspertyzami, są prowadzone przez stowarzyszenie nieodpłatnie. Zarząd stowarzyszenia, jak jego członkowie nie pobierają honorariów za swoją pracę. Wszystkie projekty stowarzyszenia są finansowane przez członków oraz niewymuszone darowizny i datki za naszą pomoc (np. Policzna, Pogorzelce, Biała Straż).

W roku 2022 członkowie Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody w terenie realizują projekt "Mapa Satelitarna Puszczy Białowieskiej" w ramach Instytutu Teledetekcji oraz opracowywanie liczebności i siedlisk lęgowych dla sóweczki, (Glaucidium passerinum) i włochatki (Aegolius funereus). Z prac technicznych, to przygotowywanie materiałów i narzędzi do remontu/naprawy platformy widokowej na "Górniańskich Łąkach" w otulinie Puszczy Białowieskiej.

Prowadzone są też prace kameralne. W ramach Instytutu Teledetekcji opracowywane są materiały przesyłane przez Europejską Agencję Kosmiczną (European Space Agency, ESA) to jest Puszcza Białowieska, Białowieża oraz doliny rzek Biebrzy i Narwi. Szczegóły w spisie treści.

W marcu 2021 stowarzyszenie wystąpiło do dyrekcji Białowieskiego Parku Narodowego i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku z prośbą na badania rzadszych sów; sóweczki i włochatki na obszarze BPN i puszcz Białowieskiej i Knyszyńskiej w ramach swoich statutowych zadań. Park narodowy odmówił nieinwazyjnych badań, podobnie jak RDOŚ w Białymstoku. Dodać należy, że jesteśmy autorami prawie wszystkich prac o sowach w Puszczy Białowieskiej i autorami tych gatunków w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt.
Zastanawiający jest fakt odmowy Białowieskiego Parku Narodowego i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie na prowadzenie badań przez specjalistów (obszar; Białowieża, Puszcza Białowieska, Puszcza Knyszyńska) finansowanych z ich własnych środków.