O nas - czym jesteśmy, jak działamy

logo ptopp

Polskie Towarzystwo Ochrony Pierwotnej Przyrody (PTOPP) powstało oficjalnie w Białowieży w roku 2003, chociaż działa już od roku 1997. Dzisiaj siedziba w Hajnówce. Głównymi obszarami działania są Puszcza Białowieska, Puszcza Knyszyńska, Puszcza Augustowska oraz dolina rzeki Narwi i Biebrzy. Zajmujemy się badaniami i ochroną przyrody oraz interpretacją materiałów lotniczych i satelitarnych z NASA, ESA i GUGiK
Członkowie Stowarzyszenia zawiązali w roku 1979 Komitet Koordynacyjny Badań Niziny Północnopodlaskiej, który w roku 1985 przekształcił się w Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (PTOP). W roku 1993 powstała Grupa Badawcza Sów NE Polski, która przekształciła się dziesięć lat później w Polskie Towarzystwo Ochrony Pierwotnej Przyrody.

Główne cele Polskiego Towarzystwa Ochrony Pierwotnej Przyrody
   * Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk roślin i zwierząt oraz ich otulin - Puszcza Białowieska, Puszcza Knyszyńska, Puszcza Augustowska oraz dolina rzeki Narwi i Biebrzy
   * Monitorowanie rodzimej przyrody oraz zachodzących tam zmian - NE Polska, Puszcza Białowieska, Puszcza Knyszyńska, Puszcza Augustowska oraz dolina rzeki Narwi i Biebrzy.
   * Wdrażanie ochrony przyrody poprzez edukację ekologiczną - Puszcza Białowieska, Puszcza Knyszyńska, Puszcza Augustowska oraz dolina rzeki Narwi i Biebrzy.
   * Prace badawcze - na obszarach NATURA 2000, aktualnie w Puszczy Białowieskiej.

Aktualności> 23.06.2023

Wszystkie prace, poza zleconymi ekspertyzami, są prowadzone przez stowarzyszenie nieodpłatnie. Zarząd stowarzyszenia, jak jego członkowie nie pobierają honorariów za swoją pracę. Wszystkie projekty stowarzyszenia są finansowane przez członków oraz niewymuszone darowizny.

W roku 2023 członkowie Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody w terenie realizują projekt "Mapa Satelitarna Puszczy Białowieskiej" w ramach Instytutu Teledetekcji oraz opracowywanie liczebności i siedlisk lęgowych dla sóweczki, (Glaucidium passerinum) i włochatki (Aegolius funereus) oraz statusu orlika krzykliwego (Aquila pomarina) w Puszczy Białowieskiej. Z prac technicznych, to przygotowywanie materiałów i narzędzi do remontu/naprawy platformy widokowej na "Górniańskich Łąkach" w otulinie Puszczy Białowieskiej.

Prowadzone są też prace kameralne. W ramach Instytutu Teledetekcji opracowywane są materiały przesyłane przez Europejską Agencję Kosmiczną (European Space Agency, ESA) oraz Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK)). Szczegóły zamieściliśmy w spisie treści. Polecamy zdjęcia lotnicze Puszczy Białowieskiej o dużej rozdzielczości z dnia 28.08. 2022 r.

Od marca 2023 prowadzimy badania dotyczące sóweczki (Glaucidium passerinum) na obszarze Puszczy Białowieskiej. Dotyczą one aspektów metodycznych oraz badaniem jej rzeczywistej liczebności, bowiem podawane są rozbieżne i nieprawdziwe dane dotyczące rozmieszczenia i liczebności sóweczki w Puszczy Białowieskiej. Należy tu dodać, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku (RDOŚ) oraz Białowieski Park Narodowy zabronili badań nad sóweczka w Puszczy Białowieskiej mimo naszych wpisów do KRS oraz statutu stowarzyszenia o takich badaniach. Badania te wykonujemy z własnych prywatnych środków jak ma to miejsce w stowarzyszeniach non-profit. Inaczej mówiąc stowarzyszenie nie korzystało z dotacji zewnętrznych, grantów i innej pomocy nie wymagających pracy.
W roku 2024 planujemy weryfikację stref ochronnych (stanowisk lęgowych) sóweczki w Puszczy Białowieskiej, mimo zakazu RDOŚ w Białymstoku, we współpracy z nadleśnictwami, bowiem Puszcza Białowieska jest w zarządzie Lasów Państwowych - nie zaś w zarządzie RDOŚ w Białymstoku.